DRIPPIN

DRIPPIN / Nostalgia (20.10.28)

11/01: Nostalgia | choreography | MOVE REC 10/31: 1st Mini Album [Boyager] Jacket Making 10/30: Nostalgia | Suit Dance : 'Nostalgia' Special Choreography Video (Halloween Ver.) 10/28: Debut Showcase : 'Nostalgia' MV Making 10/25: Album Pre…